หสน.กว้าง ง่วน เส็ง
1325, 1327 ถนนข้าวหลาม  แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ
โทร./แฟกซ์ 0-2236-1125, 0-2236-1076, 02-236-1108, 02-236-1088, 086-360-1852

Email : info@kgs-steel.com , sale@kgs-steel.comคลิกเพื่อขยายภาพแผนที่


บริษัท เค.จี.เอส. สตีล จำกัด (กว้าง ง่วน เส็ง)
483 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โทร. 0-2292-1452-6 แฟ็กซ์ 0-2689-9049
Email : info@kgs-steel.com , 1325kwang@hotmail.co.th
คลิกเพื่อขยายภาพแผนที่


บริษัท เค.จี.เอส. สตีล จำกัด (กว้าง ง่วน เส็ง)
34/29 หมู่ที่9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
Email : info@kgs-steel.com , 1325kwang@hotmail.co.th