หสน. กว้าง ง่วน เส็ง เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2490 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 60 ปี โดยตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เซียงกง” ในปี 2505 ดำเนินการจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โดยใช้ชื่อ “หสน. กว้าง ง่วน เส็ง” โดยที่ทำการตั้งอยู่บนถนนข้าวหลาม

          ในปี 2535 หสน. กว้าง ง่วน เส็ง  ขยายกิจการและจดทะเบียนในนาม “บริษัท เค. จี. เอส. สตีล จำกัด” ตั้งบนอยู่บนถนนพระราม 3 โดย หสน. กว้าง ง่วน เส็ง และ บริษัท เค. จี. เอส. สตีล จำกัด ยังคงดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขยายสาขาไปยัง ถนนเทพารักษ์ กม.18 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าต่อไป
              
        ทางห้างฯ ดำเนินการนำเข้าเหล็กคุณภาพจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เยอรมัน เบลเยี่ยม เหล็กที่นำเข้าได้แก่ เหล็กกล้า ทำพิมพ์พลาสติก ทำพิมพ์งานเย็น ทำชิ้นส่วน เครื่องจักร เครื่องมืออะไหล่  ที่มีคุณลักษณะ ที่หลากหลาย สามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้หลายรูปแบบ และรับตัดงานตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการขายปลีกและขายส่ง

---------------------------------------------------------------------------------------------